Hjerkinn Fjellstue & Fjellridning
Nyheter
Fjellstua
Aktiviteter
Severdigheter
Været
Webcam
Kalender
Kontakt oss
Photo
English
Rideferie
Hundekjøring
Fotokurs
Sykkel & Kano utleie
Moskussafari
Skiløyper
Islandshest samling
Snøhetta-bussen
Aktiviteter

Våre mest spennende aktiviteter er
fjellridning - hundekjøring - fotokurs - moskussafarier - se meny til høyre

men det finnes også roligere aktiviteter, severdigheter, bil- og vandrerturer i området:

Elgsafari (bil + vandring)
Det arrangeres turer med Moskus Safari Dovrefjell til områder med utsikt over Fokstugumyrene. Kr 300.-/person.

Vandrerturer / Fjellturer
Fjellstua har eget turkart, som du får i resepsjonen. Der finner du et mangfold av turer i variert terreng: Snøhetta (2286 moh), snaufjell, tregrensa, bjørkeskog, Norges høyest voksende furuskog (1000 moh), gamle kjerreveier, kongevegen, pilegrimsleden, etc, og hvor lang tid du må beregne på de enkelte turene.

Fiske
Se Jakt/fiske hos www.inatur.no.

Villrein
De fleste villrein-stammer er i noen grad oppblandet av tamrein av ulik herkomst, men i Snøhetta, Rondane og Knutshø på Dovrefjell finner vi den mest opprinnelige ville fjellreinen. Som følge av fredning 1900 -1905 og i perioden rundt 1920 ble stammen trolig reddet fra utryddelse, etter ekstremt hard jakt sist på 1800-tallet. Selv om det har vært begrenset tamreindrift i Snøhetta (Åmotsdalen fram til 1950-tallet) har ikke dette hatt genetiske følger for reinen her. Vinterbestanden ligger i dag på 2200-2500 dyr.


Den gamle kongevegen / Pilegrimsstien (vandretur)
Følg den gamle ferdselsåren som går over tunet på Hjerkinn, enten sørover eller nordover. Dette var et ridetråkk frem til 1700-tallet og den første som reiste med karjol var kong Fredrik IV i 1704.
Navnet kongevegen skriver seg nok hovedsaklig fra de tre dansk-norske kongeferdene i 1685, 1704 og 1733, men man antar at det er 41 konger totalt som har reist over Dovrefjell. Harald Hårfagre på 800-tallet og Olav Haraldsson i 1014 - 15 og 1023. Håkon Magnusson Torefostre døde på Dovrefjell i 1094, på vei hjem fra en hærferd, mens han jaktet på ei rype. Hele følget måtte snu og bringe kongen tilbake til Nidaros, der han ble gravlagt. Ruta over Hjerkinnhøa ble brukt frem til 1874.


Vårstigen (bil + vandretur)
I årene 1704 – 1853 fulgte kongevegen vårstigen i de periodene elva var for stor til å ferdes nede i Drivdalen mot Oppdal. Det er nå en spennende og delvis bratt fottur, med infotavler langs ruten.

Hjerkinnholen naturreservat (vandretur – 1,5 km)
Norges høyest voksende furuskog (1000 m.o.h.), fredet i 1924. Nydelig terreng med forvridde gamle trær og reinmose. Rikt fugleliv.

Snøhetta (tindetur)
Snøhetta kan du gå på alene etter merket løype, eller med en guide fra Moskus Safari Dovrefjell.

Snøhetta er 2286 meter høy, det 11. høyeste fjellet i Norge og det høyeste utenfor Jotunheimen. Snøhetta er nok sett av mange flere enn Galdhøpiggen og Glittertind, der det ligger som et mektig blikkfang når du kommer langs E6 eller Dovrebanen! Det er populært å bestige Snøhetta på ski om våren, gjerne i pinsen eller andre langhelger i mai. Du bør sykle eller leie hesteskyss et stykke innover Snøheimveien (opptil 12 km) for å komme nærmere fjellet før du tar ski eller beina fatt fra DNT-hytta Snøheim (NB kun åpen juli-sept). Derfra tar turen ca 3 timer hver veg. Fjellet bærer preg av ”østlandsk bredde og ro”, - bratt og vilt blir det først når du når toppen! Den 37 meter lavere vesttoppen gir den mest dramatiske utsikten mot nabotindene Larstind, Langvasstind og Svånåtindene, som er mye mer spennende topper enn selve Snøhetta, med interessante klatreruter. Det er bare en topp i selve Snøhettamassivet du ikke kommer opp på uten å klatre, en spiss mellom vest- og midttoppen som blir kalt Peder Langdals tind, etter førstegangsbestigningen i 1933.

Reinheim/Snøheim
Gamle Reinheim ble reist av Johan Jerkind i 1888, og ble senere overtatt av DNT. Hytta ble revet i 1952, da DNT bygde Snøheim ved foten av Snøhetta. Snøheim ble overtatt av forsvaret da skytefeltet ble anlagt på Hjerkinn i 1956. 
DNT har fått overta Snøheim fra Forsvaret igjen, den er pusset opp og åpnet igjen i juli 2012.
Mer informasjon finner du hos Den Norske Turistforening (DNT).

Natur- og kultursti (bil 20 km + vandretur 20 km tilbake)
Fra Fokstua til Hjerkinn har Dovre fjellstyre laget en natur- og kultursti, med informasjonstavler om hva du ser langs vegen.
Turen følger DNTs sti opp fra Fokstua (retning Grimsdalshytta), forbi Haukskardmyrin naturreservat med ”palsemyr” (evig permafrost), langs randene mot Furuhaugli og gjennom glupen med et ”bogestelle”, hvor jegerne kunne sitte gjemt og vente til rein/elg kom på nært hold, og ned til Avsjøen.
På Toftesetra ved Avsjøen ligger flere gravhauger, som lå her allerede da de første pilegrimene reiste over fjellet. De er ikke undersøkt, men mye tyder på at de er plyndret. Ved Vålåsjøen og Avsjøen er det dessuten registrert 20 steinalderplasser og 8 boplasser av ukjent alder. På hele strekningen fra Fokstua til Hjerkinn finnes det rester etter Nord Europas største sammenhengende reinsgravanlegg. Fangstgravene var i bruk til midt på 1700-tallet.

Fokstumyra Naturreservat (bil 20 km + vandretur)
Fokstua er det første naturområdet i landet som ble fredet, i 1923. Her er det observert 127 fuglearter, 69 av disse hekkende. I hekketiden kan du bare gå inn i reservatet langs en merket sti på 6 km mellom kl 07.00 – 23.00. Adgangsseddel og mer informasjon om naturreservatet får du ved henvendelse til oppsynet på Fokstua gård. Fokstua er den yngste av fjellstuene på Dovrefjell, og det eldste huset er fra 1729. Fjellgården har vært i samme familie siden 1600-tallet og drives nå som gårdsbruk med sau.

Einunndalen seterdal (biltur – 80 km rundt)
Kjør Rv29 til Dalholen øst for Hjerkinn (15 km), deretter inn i Einunndalen som er 55 km. Man kan ta avstikkere til Markbulia, Gløtlegret, Marsjøen, Settalsjølia og Bekkelegret. Einunndalen regnes for å være Norges lengste seterdal. Her finner du mye vakker natur, levende seterdrift, spennende kvartærgeologi og en rik flora. Hvis man er heldig kan man se villrein, og dalen byr også på et spennende fiske. Bruksrettene som jakt, fiske, beitebruk og seterutvisninger forvaltes av Folldal Fjellstyre. De kan også gi deg mer utfyllende informasjon om flora, fauna og geologi i dalen.
Treningsfelt for fuglehunder
Statskog har ett treningsfelt på Hjerkinnhøa, rett bak fjellstua, se iNatur.no.
 


 
Nyheter
Fjellstua
Aktiviteter
Severdigheter
Været
Webcam
Kalender
Kontakt oss
Photo
English