Egenerklæring

 • Jeg tar denne turen av egen fri vilje, og anser meg selv skikket til å klare den turen jeg har meldt meg på.

 • Jeg er klar over at ridning, og disse rideturene, kan innebære fare.

 • Jeg skal alltid bruke hjelm når jeg sitter på hesten.

 • Jeg vet at det er forbudt å røyke under ridning.

 • Jeg kommer ikke til å være påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

 • Jeg vil varsle ridelederen om jeg har skader eller sykdommer som kan påvirke min rideevne på denne turen, og om jeg tar medisiner.

 • Jeg er klar over at operatøren kun er ansvarlig for ulykker som følger av feil i utstyr, eller feil bruk av utstyr av selskapets ansatte og uforsiktighet fra deres side.

 • Jeg har selv alt ansvar for skader forårsaket av meg på grunn av min uforsiktighet eller unnlatelse av å følge instruksjoner.

 • Jeg er selv ansvarlig for all personlig eiendom som jeg har tatt med meg på turen.

 • Jeg er enig i sikkerhetsreglene og vil følge dem på alle måter.


Personal decleration

 • I percieve myself able to participate on this trip, and I participate by free will.

 • I am aware that horsebackriding, and this trip, can involve some level of danger.

 • I will wear a helmet at all times while sitting on the horse.

 • I know that smoking is not permitted while riding.

 • I will not be under the influence of alcohol or other illegal drugs.

 • I will make one of the guides aware of any injuries or diseases that may affect my ability to participate on this trip, and of any perscription drugs I take.

 • I am aware that Hjerkinn Fjellstue og Fjellridning is only responcible for accidents following mistakes made by their employees, or improper use of equipment facilitated by them.

 • I am responsible for accidents caused by carelessness on my behalf or failure to follow instructions.

 • I am responsible for any personal belongings that I bring on the trip.

 • I agree with the safety rules and regulations and will follow them accordingly.