Hestekrefter på isbanen

Vi har i år tillatelse til å brøyte opp isbane på Hjerkinndammen. Tilbudet har vært populært hos nødetater i Trøndelag og Midt-Norge (link til GD-sak), samt våre egne nødetater i Sykehuset Innlandet.

Porsche Club Norge Avdeling Midt har også prøvd hestekrefter på isbanen. Følg med på Facebook for tidspunkt hvor det er åpent for alle som ønsker å prøve bilene sine på banen.

Vinterstid arrangeres det isbanekjøring for alle på enkelte helger. Vi kan også åpne isbanen på ukedager på forespørsel. Det er åpent for alle registrerte biler og samme regler som gjelder på veien gjelder her. 

Ambulansetjenesten er én av mange som har benyttet seg av tilbudet vårt på Hjerkinndammen.  Link til nettsak på GD

Ambulansetjenesten er én av mange som har benyttet seg av tilbudet vårt på Hjerkinndammen. Link til nettsak på GD

Trollbinde